HomeNewsroomΣτΕ: «Nαι στο κλείσιμο της ΕΡΤ, όχι...

ΣτΕ: «Nαι στο κλείσιμο της ΕΡΤ, όχι στο μαύρο»


Ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατίας σχετικά με την ΕΡΤ. Το ανώτατο δικαστήριο
εξετάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα της
ΠΟΣΠΕΡΤ διατάσει την αναστολή της
απόφασης της κυβέρνησης του λουκέτου
της ΕΡΤ μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου που θα
γίνει η δίκη για την προσφυγή. Η απόφαση
είναι άμεσα εκτελεστή.

Το ανώτατο δικαστήριο
δεν ακυρώνει το κλείσιμο της δημόσιας
τηλεόρασης, αλλά αναστέλλει την παύση
λειτουργίας της μέχρι να συσταθεί ο
νέος φορέας. Ειδικότερα, η απόφαση του
κ. Μενουδάκου αναφέρει ότι διατάσσει
την αναστολή εκτέλεσης τής από 11.6.2013
κοινής υπουργικής απόφασης αποκλειστικά
ως προς το μέρος της με το οποίο
προβλέπεται:

α. ότι διακόπτεται η
μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων
της ΕΡΤ και

β. ότι οι συχνότητες
της ΕΡΤ παραμένουν ανενεργές.

Ακόμη, διατάσσει τη
λήψη από τον υπουργό Οικονομικών, Ι.
Στουρνάρα, και τον υφυπουργό στον
πρωθυπουργό, Σ. Κεδίκογλου, των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων
από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για
το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και
λειτουργία νέου φορέα, που θα υπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπει η
επίμαχη από 11.6.2013 κοινή υπουργική
απόφαση.

Σύμφωνα με τις
διευκρινήσεις που εξέδωσε το ΣτΕ, η ΕΡΤ
στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο
κ.λπ.) θα λειτουργήσει ως έχει και θα
ορισθεί διαχειριστής, ο οποίος θα φέρει
τις αρμοδιότητες, που είχε η παλαιά
διοίκηση της επιχείρησης.

Ο διαχειριστής μπορεί
κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που
θα υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον
προσωπικό ή να το απολύσει όλο, ή εν
μέρει.

Επιπλέον, πρέπει να
συσταθεί δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός
φορέας, που θα υπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον (δηλαδή, δεν μπορεί να είναι
ιδιωτική εταιρεία) όπως προβλέπει η από
11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση.

Αντίθετα, η προσωρινή
διαταγή του κ. Μενουδάκου δεν περιλαμβάνει
τα μουσικά σύνολα και τις συμφωνικές
ορχήστρες της ΕΡΤ, καθώς και την έκδοση
του εβδομαδιαίου περιοδικού
«Ραδιοτηλεόραση».

Όπως έγινε εξάλλου
γνωστό, εκ μέρους του Δημοσίου δεν
αναμένεται κατάθεση αίτησης αναστολής
της προσωρινής διαταγής του κ. Μενουδάκου.

Αναλυτικά η απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων
του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

΄

Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών
«Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης
«Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση,
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με
το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται,
πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της
ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται
η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του
ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση,
στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του
ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση
αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων
Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ)
και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των
πληρεξουσίων των αιτούντων και των
εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες
εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

 1. Την αναστολή της
  εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ.
  ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
  αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με
  το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται
  η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
  και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων
  της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες
  της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο
  2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους
συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων
από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για
το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και
λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται
από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013»

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος,
κ. Μενουδάκος, άκουσε τους νομικούς
εκπροσώπους των δύο πλευρών, της ΠΟΣΠΕΡΤ
και του Δημοσίου. Ο νομικός εκπρόσωπος
των εργαζομένων της ΕΡΤ υποστήριξε ότι
η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με
την οποία η κυβέρνηση έκλεισε την ΕΡΤ
παραβιάζει το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και τη δημοκρατική νομιμότητα
καθώς με την έκδοσή της παρακάμφθηκε η
Βουλή και ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης.
Επίσης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων
της ΕΡΤ προσκόμισε νεώτερα στοιχεία
για να καταδείξει ότι από το κλείσιμο
της ΕΡΤ προκαλούνται συνέπειες που
έχουν σχέση με τη δημόσια ασφάλεια και
την εθνική άμυνα.

Από την πλευρά του, ο
νομικός εκπρόσωπος του Δημοσίου
(υπουργείο Οικονομικών) ανέφερε ότι η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το
κλείσιμο της ΕΡΤ δεν προσβάλλεται
δικαστικά ούτε ελέγχεται από τα δικαστήρια
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκδοθεί
προσωρινή διαταγή που ουσιαστικά θα
την ακυρώνει. Επίσης, υποστήριξε ότι η
ΕΡΤ δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει
διότι το νομικό πρόσωπο έχει διαλυθεί
και η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς
εκκαθάρισης.


Related stories

Joachim B. Schmidt «Κάλμαν».

Γράφει ο Τάσος Γέροντας Joachim B. Schmidt «Κάλμαν». Μετάφραση Σοφία Αυγερινού....

Ο Κυριάκος από την Ικαρία έφτιαξε ένα κουτούκι που κάνει θρυλικά γλέντια στην πόλη

γράφει η Χρύσα Πλιάκου Από την Ικαρία ταξίδεψε χιλιόμετρα μέχρι...

5+1 μαγαζιά στα δυτικά που κάνουν όλη την πόλη να μιλά για αυτά

Η Δυτική Θεσσαλονίκη κρύβει μαγικά σημεία που αξίζουν την...

My 77th Cannes Diary: The Substance της Coralie Fargeat

Γράφει η Φανή Εμμανουήλ Η τέταρτη ημέρα του φεστιβάλ, ένα...

Όταν η Pop κουλτούρα συνδυάζεται με ιστορικά έργα τέχνης

Μερικές από τις αγαπημένες μας καλλιτεχνικές συλλογές προκύπτουν όταν...