Σε τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ που αφορά τις εργασίες κατασκευής του Flyover στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι οποίες περιλαμβάνονται στα συμπληρωματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που αναμένεται να λάβει για το μέλλον του έργου.

Όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, που αφορά τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, το υπουργείο αυξάνει τη συνολική χαρακτηρισμένη δασική έκταση που θα απαλλοτριωθεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, που στην ουσία υπερδιπλασιάζεται, καθώς τα στρέμματα που θα καταληφθούν για την εργοταξιακή παρέμβαση θα ανέλθουν σε 187,7, αντί 75 που ίσχυε στην αρχική ΑΕΠΟ.

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Συγκεκριμένα με βάση τα προαναφερόμενα, η προς απαλλοτρίωση οριστική έκταση για την υλοποίηση του έργου της κυκλοφοριακής αναβάθμισης της ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης είναι είναι 418.414,02 m2 (214.828,98 m2 αφορούν δημόσιες εκτάσεις και 203.585,04 m2 ιδιωτικές εκτάσεις), εκ των οποίων περί τα 188 στρ. (187,7 ακριβέστερα), ήτοι τα 132 αρχικά στρ. και τα 56 πρόσθετα, αφορούν επέμβαση σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η εν λόγω διαφοροποίηση δεν αφορά αλλαγή του βασικού σχεδιασμού του έργου (μηκοτομικά, οριζοντιογραφικά) ή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου, αλλά στην οριστικοποίηση της απαιτούμενης πρόσθετης ζώνης γης που είναι απαραίτητη να καταληφθεί κατά τη φάση κατασκευής, για τη διαμόρφωση των πρανών και την υλοποίηση των τεχνικών λύσεων των οριστικών μελετών και είναι διαδικαστικού χαρακτήρα».

Το υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρινίζει ακόμα ότι: «Η παρέμβαση παραμένει μείζονα κατά την ανάπτυξη του έργου, αλλά ταυτόχρονα εξακολουθεί να καταλαμβάνει ελάχιστο ποσοστό (~0,62%) εν συγκρίσει με τη συνολική έκταση του δάσους και κυρίως αντισταθμίζεται με μεγαλύτερης κατά 138% έκτασης φυτεύσεις και αποκαταστάσεις (ευρύτερη περιοχή επέμβασης, πρανή οδού, κόμβοι, άλλες δασώσεις κ.α.) βάσει του “ΦΤ-2024” (αναδάσωση 224,57 στρ. στη θέση Τσούκες Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, εθελοντική αναδάσωση 35 στρ. εντός του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, φυτοτεχνική αποκατάσταση ελεύθερων επιφανειών του έργου), καθώς και των περιβαλλοντικών όρων της υπό τροποποίηση 17ης σχετικής ΑΕΠΟ και των ΜΠΕ που τη συνοδεύουν (δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικοί όροι περιλαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από χωματουργικές διαμορφώσεις και εργασίες)».

Υπενθυμίζεται πως οι αντιδρώντες κάτοικοι των Κωνσταντινουπολιτών είχαν γνωστοποιήσει πως κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, ο πρόεδρος του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι το δασαρχείο αναφέρει πως θα καταστραφούν 187.000 τετραγωνικά μέτρα δάσους και όχι 75.000 όπως αναφερόταν στην αρχική μελέτη. Ήδη τα νομικά επιχειρήματα ακυρότητας άρχισαν να συζητούνται, με πρώτο το γεγονός ότι η μελέτη που τέθηκε στη διαβούλευση είχε ανακριβή στοιχεία και διαφορετικό μέγεθος του δάσους που θα καταστραφεί.