HomeNewsroomΚαταργείται το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής απο...

Καταργείται το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής απο το εκπαιδευτκό πρόγραμμαΣτο πλαίσιο των περικοπών
που βαφτίζονται -ανά περίπτωση-
αναδιάρθρωση, το Υπουργείο
Παιδείας προχωρά στην κατάργηση
διαφόρων μαθημάτων στα σχολεία. Μέσα
σε αυτά είναι και το μάθημα της μουσικής
που σε όλο το Γυμνάσιο προβλέπεται να
διδάσκεται μόνο στην πρώτη τάξη ένα
δίωρο την εβδομάδα.

Διαβάστε μια δημόσια επιστολή εκπαιδευτικών προς τον Υπουργό Παιδείας ενώ έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών για να προστατευθούν τα καλλιτεχνικά μαθήματα

Απαράδεκτη η πρόταση
νέων ωρολογίων προγραμμάτων για τη
Β/θμια εκπαίδευση  με τον περιορισμό
της αισθητικής αγωγής μόνο στην Α’
Γυμνασίου.


Η
αναγκαιότητα της εικαστικής παιδείας
είναι αδιαμφισβήτητη και η θέση της σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι
αδιαπραγμάτευτη.


κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή
μας ως εκπαιδευτικοί της αισθητικής
αγωγής θέλουμε να σας εκφράσουμε την
έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με τις
προτάσεις σας για τα νέα ωρολόγια
προγράμματα σπουδών στα σχολεία της
Β/θμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα νέα
προγράμματα σπουδών, εξορίζονται τα
μαθήματα της αισθητικής αγωγής από το
νέο Λύκειο, και περιορίζονται στο Πεδίο
«Πολιτισμός-Δραστηριότητες Τέχνης» ως
μάθημα κορμού μόνο για δύο ώρες  στην
Α’ τάξη του Γυμνασίου.

κΥπουργέ, αμφισβητείτε
την αισθητική αγωγή ως απαραίτητο
συστατικό για τη μόρφωση των νέων
ανθρώπων;


Παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε για τις ομάδες εργασίας
των εμπειρογνωμόνων που εισηγήθηκαν
τα νέα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων
μαζί με την επιστημονική τους τεκμηρίωση.
Η έξωση των καλλιτεχνικών από τη β/θμια
εκπαίδευση αποτελεί αμφισβήτηση της
αισθητικής αγωγής ως βασικού πυλώνα
της παιδαγωγικής διαδικασίας ,είναι
αντιδεοντολογική και στρέφεται ενάντια
στο απαράβατο δικαίωμα των παιδιών για
ολοκληρωμένη μόρφωση, καθώς η β/θμια
εκπαίδευση οφείλει να παρέχει γενική
παιδεία και ταυτόχρονα να προτείνει
την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του
ανθρώπου και στο πεδίο των Τεχνών.


Σχετικά με την αξία της
εικαστικής εκπαίδευσης σαν βασικό
στοιχείο μόρφωσης του ανθρώπου και τις
προϋποθέσεις για τη διδασκαλίας της:


  Αν το μάθημα των
εικαστικών πρέπει να παραμείνει ως
βασικό μάθημα γενικής παιδείας στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πόσο
μάλλον σε ένα “νέο σχολείο”, το δείχνει
η τεράστια συμβολή των εικαστικών τεχνών
στην ιστορία του ανθρώπου και ειδικότερα
της χώρας που ζούμε. Οι εικαστικές τέχνες
από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας
της έδιναν τα οράματα και τη δύναμη να
προχωρήσει μπροστά προικίζοντας την
ταυτόχρονα με αριστουργήματα. Μαζί και
μέσα στις όποιες θρησκευτικές ,ηθικές
,επιστημονικές και άλλες αναζητήσεις
τα εικαστικά εξέφραζαν και εκφράζουν
τον παλμό των αισθητικών αναζητήσεων
κάθε εποχής. Πάντα στην πρωτοπορία, οι
εικαστικές τέχνες διαπαιδαγωγούσαν
λαούς που πολλές φορές δεν ήξεραν καν
να διαβάζουν. Όσο για τη μορφωτική τους
αξία ,αυτή έχει διαπιστωθεί ήδη από τους
αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και στο
πέρασμα του χρόνου ξανά και ξανά! Η
εικαστική διατύπωση των αναζητήσεων
και των οραμάτων του ανθρώπου είναι
εξίσου πλήρης με αυτήν του γραπτού λόγου
συμπυκνώνοντας νοήματα στην αισθητική
τους διάσταση.


Οι εικαστικές τέχνες
είναι ουσιαστικές συνιστώσες του
πολιτισμού και αποτελούν εναλλακτικό
μα βασικό για την γενικότερη παιδαγωγική
διαδικασία τρόπο ξεδιπλώματος και
καλλιέργειας των δεξιοτήτων του ανθρώπου.
Αναπτύσσουν τις ανάγκες της μη λεκτικής
,οπτικής ,γλυπτικής (και οχι μόνο) έκφρασης
,αν και μπορούν να εντάξουν και το λόγο
,αλλά και την υπολογιστική και γεωμετρική
διάσταση των γνώσεων στην αισθητική
τους ολοκλήρωση .Λειτουργούν βιωματικά
μέσα από μια ενορατική διαδικασία άλλα
και μέσα από κανόνες πολύμορφους
αναπτύσσοντας τη δημιουργική φαντασία
,την ευρηματικότητα και την προσωπική
έκφραση. Συνδέουν δε τα προηγούμενα με
την ιστορία της τέχνης και τουπολιτισμού
καθιστώντας καθε άνθρωπο κοινωνό τους
όχι μόνο μέσα από τη θεωρία αυτών των
αξιών,μα και βιωματικά.Αποτελούν θέμελιο
στην έρευνα των αισθητικώναναζητήσεων
του ανθρώπου.


Ειδικά στην περίοδο
της εφηβίας οι τέχνες παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην δημιουργική  μετουσίωση
των ερεθισμάτων που δέχονται οι έφηβοι
από το περιβάλλον και στη συμβολοποίηση
των προσωπικών τους αναζητήσεων σε αυτή
την τόσο ευαίσθητη ηλικία.Επιπλέον με
τα μαθήματα των εικαστικών και της
μουσικής σε αυτή την περίοδο της ζωής
τους οι νέοι άνθρωποι εμβαθύνουν σε
έννοιες βασικές του πολιτισμού μας και
μπορούν μέσα  από τη σπουδή τους να
ανιχνεύσουν τις ιδιαίτερες τους κλήσεις
καθώς και να προσανατολιστούν σε
καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Είναι δίκαιο
για τα παιδιά ,με τα νέα ωρολόγια
προγράμματα να τους αποκλείσετε αυτές
τις δυνατότητες;


 Αυτά τα δεδομένα
από μόνα τους καθιστούν την αναγκαιότητα
για τη διδασκαλία των εικαστικών στο
βασικό γενικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα
σπουδών αδιαπραγμάτευτη σε όλες τις
τάξεις της  Β/θμιας εκπαίδευσης!
μαθήματα της αισθητικής αγωγής στέκονται
ισάξια και δίπλα, στα μαθήματα που
εισάγουν τους μαθητές στις εκφράσεις
του λόγου ,στη γραπτή  διατύπωση και
την ανάπτυξη του συλλογισμού τους ,μα
και δίπλα σε μαθήματα που εισάγουν τους
μαθητές στη λογική επιστημονική σκέψη.


Τα εικαστικά επίσης
αποτελούν γνωστικό αντικείμενο και
πεδίο έρευνας ανεξάντλητο και για αυτό
βρίσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
σε όλα τα επίπεδα. Αποτελούν όμως και
αντικείμενο θαυμασμού, μελέτης και
αναφοράς για την κατανόηση του ανθρώπου
και από τις θεωρητικές επιστήμες της
φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της
ψυχολογίας, της ιστορίας κ.α. και όλες
εκφράζουν την σπουδαιότητα και την
αναγκαιότητα των εικαστικών και της
δημιουργικής καλλιτεχνικής διαδικασίας
και αναφέρονται κυρίως και με βάση αυτές
για την μελέτη των αισθητικών τάσεων
του ανθρώπου και των κοινωνιών. Κυρίως
όμως αυτή η σπουδαιότητα τους διατυπώνεται
με απόλυτη σαφήνεια από τους μεγάλους
παιδαγωγούς και ερευνητές της ψυχολογίας
της μάθησης σε ότι αφορά την θεμελιώδη
και βασική σχέση τους με την αισθητική
αγωγή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των
νέων . Οι απόφοιτοι των Σχολών Καλών
Τεχνών είναι σίγουρα άνθρωποι που
φοιτούν αυτό που θέλουν με κόπο και
υπομονή ακόμη και για να εισαχθούν στις
σχολές αυτές. Ακολουθούν 5 χρόνια
πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εκπαιδεύονται
επαρκώς σε όλες τις θεμελιώδεις εκφράσεις
των καλών τεχνών και γι’αυτό έχουν τα
εχέγγυα  να είναι οι αρμόδιοι να
διδάξουν το βασικό για την παιδεία του
ανθρώπου μάθημα των καλλιτεχνικών και
να καθοδηγήσουν την αισθητική αγωγή
των νέων ανθρώπων. Αυτή η επάρκεια
ενισχύεται με τα παιδαγωγικά μαθήματα
,την ειδική διδακτική και την πρακτική
άσκηση που κάνουν πάνω στο αντικείμενο
της διδασκαλίας της τέχνης στο 4ο και
5ο έτος σπουδών. Τα παραπάνω όμως
ενισχύονται ακόμη περισσότερο από το
μεράκι τους για την τέχνη που πάντα
μένει ανήσυχο και δημιουργικό.


Οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί
όλα αυτά τα χρόνια ανά την επικράτεια
με τα ελάχιστα έως μηδαμινά μέσα που
διαθέτουν μιας και περιμένουν ακόμη
την κατοχύρωση του μαθήματος τους ως
εργαστηριακού, σηκώνουν με χαρά και
πολύ κόπο στην πλάτη τους την αποστολή
να μυήσουν στον κόσμο της τέχνης όχι
μόνο τα παιδιά μα και πολλές φορές τους
συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων που
δυστυχώς αρκετοί από αυτούς δεν
καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες λειτουργίες
της τέχνης και ακόμα και αυτήν την ίδια
την τοπική κοινωνία μιας και οι υποδομές
στην προώθηση της τέχνης είναι ελάχιστες
και κυρίως για τουριστική κατανάλωση,
παρ’ ότι σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκε η
ίδια η έννοια της τέχνης και της ομορφιάς
και η οποία θαυμάστηκε και ερευνήθηκε
από τους λαούς της δυτικής και βόρειας
Ευρώπης οι οποίοι προσπάθησαν να “μάθουν”
την τέχνη με πρότυπα τα έργα των Ελλήνων
καλλιτεχνών, προωθώντας την τέχνη σε
βασική αξία διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής
ταυτότητας .Όσο για την εικαστική παιδεία
αποτελεί αυτονόητο και βασικό στοιχείο
της μόρφωσης των νέων ανθρώπων στα
ευρωπαϊκά σχολεία και ήταν πάντα δείγμα
ποιοτικής παιδείας η ενισχυμένη
υποστήριξη τους σε όλα τα σχολεία και
εκπαιδευτικά συστήματα που θεωρούνται
πετυχημένα σε όλο τον κόσμο εδώ και
πολλές δεκαετίες. 


κ. Υπουργέ σας καλούμε
να αποσύρετε τις προτάσεις των νέων
ωρολογίων προγραμμάτων της Β/θμιας
εκπαίδευσης ,να αποκαταστήσετε την
εικαστική εκπαίδευση στο Γυμνάσιο (ως
δίωρο εργαστηριακό μάθημα για όλες τις
τάξεις)  και να την επαναφέρετε στο
Νέο Λύκειο άμεσα, μιας και εκτός της
δεδομένης αναγκαιότητας της, υπάρχουν
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
εικαστικών και οι εισαγωγικές εξετάσεις
στις σχολές Καλών Τεχνών που τα απαιτούν
καιτο δημόσιο σχολείο πρέπει να τα
διδάσκει επαρκώς σε όλη την επικράτεια
προκειμένου οι υποψήφιοι να μπορέσουν
να εισαχθούν στις σχολές που επιθυμούν.Σε
αυτό το σημείο πιστεύουμε ότι εκφράζουμε
τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας
γενικότερα μα και των γονιών των υποψηφίων
σπουδαστών που αυτήν την εποχή δοκιμάζονται
καθώς και να τονίσουμε πως όλα αυτά τα
χρόνια το σχολείο έχει αποδεχτεί τους
εικαστικούς σαν αναπόσπαστο στοιχείο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας .Τέλος
θα σας παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε
για την τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση των νέων ανθρώπων που ζητούν
από τα δημόσια τεχνικά λύκεια σε συναφείς
των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών
ειδικότητες.


Η Τέχνη σε μια κρίσιμη
εποχή μπορεί να δώσει όραμα στους νέους
ανθρώπους! Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα
να την βάλουμε όλοι στη θέση που της
αξίζει!

Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών
καλλιτεχνικών μαθημάτων

Related stories

Ο πρώτος ηλεκτρικός ανεμιστήρας που εμφανίστηκε στην Αθήνα

Αργύρης Τσιάπος Όταν η πολλή ζέστη καθιστά το σπίτι δύσκολα...

Τέσσερις ιστορίες Ελλήνων ηθοποιών που κλέφτηκαν για να ζήσουν τον έρωτά τους

Αργύρης Τσιάπος Τα παλιά κακά χρόνια, τότε που οι γονείς...

Τα παιδικά μου καλοκαίρια στην Καλλικράτεια: Στα κεραμίδια της κυρίας Κωνσταντίας

Θυμάται και γράφει ο Χρήστος Σατανίδης Τα παιδικά μου καλοκαίρια,...

Βιβλιοπρόταση: Όσιν Φέιγκαν “Νόμπερ”

Βιβλιοπρόταση: Όσιν Φέιγκαν "Νόμπερ" (μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου) , Eκδόσεις:...