HomeMind the artΕικαστικάΦεστιβάλ INSPIRE 2013 - Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής

Φεστιβάλ INSPIRE 2013 – Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2013 METAMORPHOSIS

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης «Ιnspire» διανύει τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του, προσκαλώντας τρεις διακεκριμένους καλλιτέχνες: τον Franck Bragigand, τον Peter Kogler και την Μαρία Παπαδημητρίου. 


Ο καθένας τους θα υλοποιήσει καλλιτεχνικό εργαστήρι διάρκειας μιας εβδομάδας στους χώρους του μουσείου, ενώ θα υπάρξουν και κοινές μέρες ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών για τους συμμετέχοντες και των τριών εργαστηρίων. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα διενεργηθεί το καλλιτεχνικό εργαστήριο, στρογγυλή τράπεζα, παρουσιάσεις των τριών προσκεκλημένων καλλιτεχνών, έκθεση έργων τους, καθώς και έκθεση των παραγόμενων στο εργαστήριο έργων. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2013.

ΘΕΜΑ


H Μεταμόρφωση της εμπειρίας στο χώρο του μουσείου. Η Μεταμόρφωση οικιακών αντικειμένων σε αντικείμενα άμυνας (ή επίθεσης). Η Μεταμόρφωση συλλογικών πρακτικών σε τέχνη: Η Μεταμόρφωση ως καλλιτεχνική τακτική είναι στο επίκεντρο του φεστιβάλ Inspire 2013. Η έννοια της μεταμόρφωσης είναι πολυεπίπεδη και πολύσημη. Από μία άποψη, περιλαμβάνει όλες τις 

αλλαγές που οδηγούν σε μια νέα κατάσταση. Εστιασμένη στις καλλιτεχνικές πρακτικές, στο φεστιβάλ Inspire 2013 αποτελεί το ιδεολογικό, εννοιολογικό, νοητικό, μεθοδολογικό χαρακτηριστικό, που διατρέχει και ενοποιεί το καλλιτεχνικό έργο και γίνεται το κλειδί της καλλιτεχνικής πράξης και της ερμηνείας της. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταμόρφωση δεν προτείνεται ως ατομικό ή στιγμιαίο γεγονός, ως γεγονός εν πολλοίς ανέφικτο, αλλά ως ενεργή δύναμη, ως δυνατότητα αναδόμησης στοιχείων της πραγματικότητας, ως λειτουργία που πραγματώνεται διαρκώς στο παρόν, ανοίγοντας μια άμεση και ισχυρή προοπτική μέλλοντος. 

Εξελικτικές διαδικασίες, συλλογικές και μη, έργα εν εξελίξει, που φωτίζουν τον απρόβλεπτο, αλλά και στοχευμένο ταυτόχρονα χαρακτήρα της τέχνης, αντιπαραθέσεις ή και συγκρούσεις με το φαντασιακό και πραγματικό σύμπαν αστικών αξιών ή μύθων έχουν ως στόχο να επαναπροσεγγίσουν, μέσα από τις 

επιμέρους καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, τη μεταμόρφωση του ίδιου του εαυτού. 

Ο Franck Bragigand, ο Peter Kogler και η Μαρία Παπαδημητρίου θα περικυκλώσουν το θέμα και θα προτείνουν διαφορετικές εκδοχές μεταμόρφωσης ως τακτικές που επιτρέπουν να προσεγγίσει ξανά κανείς την τέχνη και μέσα από την τέχνη τη ζωή. Οι ίδιοι θα αναδείξουν νέες καλλιτεχνικές μορφές, αλλά και την 

κοινωνική διάσταση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Franck Bragigand (1971) είναι Γάλλος, με έδρα το Άμστερνταμ και έχει παρουσιάσει έργα του σε πολυάριθμες 

ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Το έργο του, ζωγραφικό στη βάση του, ενσωματώνει κοινωνικές διεργασίες, προκειμένου να ανακυκλώσει με δημιουργικό τρόπο αντικείμενα, να διαχύσει τη ζωγραφική στην καθημερινή ζωή και να τη συστήσει ως συγκολλητική ουσία του δημόσιου βίου, μέσα από εγκαταστάσεις ανοιχτού και κλειστού χώρου.

Ο Peter Kogler (1959) κατάγεται από την Αυστρία και έχει παρουσιάσει έργο του σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως η Dokumenta, η Biennale Βενετίας κ.ά. Τόσο με τις ψευδαισθητικές εγκαταστάσεις του όσο και με τη διδασκαλία του (Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου) επιχειρεί, μέσω του βίντεο και της γραφιστικής, να προκαλέσει τους μηχανισμούς οπτικής πρόσληψης του έργου τέχνης.

Η Μαρία Παπαδημητρίου (1957) είναι Ελληνίδα, με έδρα την Αθήνα και το Βόλο, και έχει παρουσιάσει έργα της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο της είναι διαδραστικό, ποικιλόμορφο και με 

σαφείς κοινωνικοπολιτικές αναφορές. Μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες και πρακτικές (πχ. Τ.Α.Μ.Α., Souzy Tros) ενεργοποιεί συνεργασίες και συλλογικές δραστηριότητες, πουσυνδέουν άμεσα την τέχνη με την κοινωνία. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο εργαστήριο είναι σκόπιμο να συμμετάσχουν φοιτητές καλών τεχνών που διανύουν το τελευταίο έτος των σπουδών τους ή απόφοιτοι (που δεν έχουν ξεπεράσει 5 έτη από το έτος αποφοίτησής τους), οι οποίοι πρωτίστως εκδηλώνουν ειδικό ενδιαφέρον για συμμετοχικές, εργαστηριακές εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο εργαστήριο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις υποψήφιων συμμετεχόντων που θα περιλαμβάνουν: 

Οι αιτήσεις παραδίδονται έως τις 20 Οκτωβρίου 2013 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ), 546 23 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Φεστιβάλ Inspire».

Εναλλακτικά, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη 

«Φεστιβάλ Ιnspire».

1. φόρμα συμμετοχής: σ’ αυτήν, πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, πρέπει να συμπληρωθεί ένα κείμενο σχετικά με το έργο του υποψηφίου, καθώς και τα κίνητρα συμμετοχής στο Inspire 2013, που θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομάδα συγκεκριμένου καλλιτέχνη από τους τρεις, είναι σκόπιμο να το δηλώσει στο κείμενό του και να το αιτιολογήσει, χωρίς, ωστόσο, η προτίμησή του αυτή να είναι δεσμευτική για την επιτροπή επιλογής των τελικών υποψηφίων.

Η φόρμα είναι διαθέσιμη online στην ιστοσελίδα του Μουσείου www.mmca.org.gr (Ανακοινώσεις’).

2. Οπτικό υλικό πρόσφατης δουλειάς του καλλιτέχνη: έως δέκα (10) φωτογραφίες πρόσφατης δουλειάς σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή μεγέθους Α4. Προαιρετικά, οι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλουν και 

portfolio σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή**

-Οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται, παρά μόνο αν ζητηθούν από τους ίδιους.

– Η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων συμμετεχόντων θα εξετάσει τους φακέλους και θα αξιολογήσει τη συμβατότητά τους προς το ύφος και το περιεχόμενο του Inspire 2013, χωρίς να υποχρεούται να δικαιολογήσει δημοσίως τις επιλογές της. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στην 

ιστοσελίδα του μουσείου, ενώ οι ίδιοι θα ειδοποιηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310 240 002 

(Γιάννα Ματζαρλή, Θεανώ Ντόβα, Αλέξιος Παπαζαχαρίας)

www.mmca.org.gr

Related stories

Ο πρώτος ηλεκτρικός ανεμιστήρας που εμφανίστηκε στην Eλλάδα

Αργύρης Τσιάπος Όταν η πολλή ζέστη καθιστά το σπίτι δύσκολα...

Τέσσερις ιστορίες Ελλήνων ηθοποιών που κλέφτηκαν για να ζήσουν τον έρωτά τους

Αργύρης Τσιάπος Τα παλιά κακά χρόνια, τότε που οι γονείς...

Τα παιδικά μου καλοκαίρια στην Καλλικράτεια: Στα κεραμίδια της κυρίας Κωνσταντίας

Θυμάται και γράφει ο Χρήστος Σατανίδης Τα παιδικά μου καλοκαίρια,...

Βιβλιοπρόταση: Όσιν Φέιγκαν “Νόμπερ”

Βιβλιοπρόταση: Όσιν Φέιγκαν "Νόμπερ" (μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου) , Eκδόσεις:...